Constituţia României revizuită de Băsescu

By | 6 august, 2012
Distribuie prietenilor!

Titlul I – Principii generale

Articolul 1. Statul român

(1) România este un stat de hoţi, antinaţional, supus camarilei suverane, strâns unit în jurul acesteia în mod iremediabil.

(2) Forma de guvernământ a statului român este Traian Băsescu.

(3) România este stat de sanchi, nedemocratic şi antisocial, în care demnitatea şpăgii, drepturile şi libertăţile oamenilor de afaceri apropiaţi puterii, libera dezvoltare a conturilor bancare ale acestora, nedreptatea şi clientelismul politic reprezintă valori supreme, în spiritul tradiţiilor poporului român şi sunt garantate.

(4) Statul se organizează potrivit principiului separaţiei şi echilibrului puterilor – Traian Băsescu, Emil Boc şi Partidul Democrat Liberal – în cadrul aranjamentelor de culise.

(5) În România, respectarea Constituţiei, a supremaţiei lui Traian Băsescu şi a camarilei sale este obligatorie.

Articolul 2. Suveranitatea

(1) Lumina răsare de la Bruxelles!

(2) Suveranitatea naţională aparţine Uniunii Europene, care o exercită prin organele sale reprezentative, Gaz de France Suez, E.ON Ruhrgas, E.ON Energie, Veolia (ex-Vivendi), Lafarge, Saint-Gobain, Arcelor-Mittal, Danone, Tnuva, Carrefour, Cora, Auchan, Delhaize, Kaufland, METRO, SELGROS şi alte multinaţionale, precum şi prin intermediul băncilor străine cu sucursale pe teritoriul României.

(3) Nici un grup altul decât PDL şi nici un mogul nu pot exercita suveranitatea în nume propriu.

Articolul 3. Teritoriul

(1) Teritoriul României, în mod surprinzător, există.

(2) Frontierele ţării sunt în mod inexplicabil, aceleaşi de multă vreme.

(3) Teritoriul este organizat, sub aspect administrativ, în feude ale baronilor locali, precum şi Municipiul Bucureşti.

(4) Până la venirea chinezilor în Europa, pe teritoriul statului român nu pot fi strămutate sau colonizate populaţii străine.

Articolul 4. Unitatea poporului şi egalitatea între cetăţeni

(1) Statul are ca fundament unitatea în cuget şi simţiri a poporului român şi solidaritatea cetăţenilor săi cu camarila prezidenţială.

(2) România este patria comună şi indivizibilă a tuturor cetăţenilor săi, mai puţin cei care au reuşit s-o şteargă în Spania, Italia, Germania, Marea Britanie, Franţa, Canada, SUA, Australia, Noua Zeelandă.

Articolul 5. Cetăţenia

(1) Cetăţenia română se dobândeşte, ca un blestem suprem, la naştere sau, dacă cineva este atât de idiot încât s-o vrea, la cerere.

(2) Cetăţenia română nu poate fi retrasă aceluia care a dobândit-o prin naştere.

Articolele 6 – 7

Abrogate.

Articolul 8. Pluralismul şi partidele politice

(1) Pluralismul în societatea românească este o condiţie şi o garanţie a creării unei aparenţe de stat de drept.

(2) Partidele politice contribuie la păstrarea unei aparenţe de pluralism având ca scop, de fiecare dată, supremaţia Partidului Democrat Liberal, chezăşia libertăţii şi neatârnării camarilei prezidenţiale.

Articolul 9. Sindicatele, patronatele şi asociaţiile profesionale

Sindicatele, patronatele şi asociaţiile profesionale se constituie şi îşi desfăşoară activitatea potrivit obiectivului de a da populaţiei mijloace de refulare în momente de restrişte, iar agenţilor economici iluzia că-şi pot desfăşura activitatea fără să cotizeze la PDL, ceea ce este, neîndoios, o iluzie.

Articolul 10. Relaţii internaţionale

România este un sclav supus şi obedient în faţa Uniunii Europene şi a NATO, cu excepţia cazurilor când ar vrea ea să fie slugarnică, dar îi lipsesc resursele.

Articolul 11. Dreptul internaţional şi dreptul intern

Statul român se obligă să facă totul pentru a părea că-şi respectă obligaţiile ce-i revin din tratatele la care este parte.

Articolul 12. Simboluri naţionale

(1) Drapelul României este tricolor; culorile sunt aşezate vertical, în ordinea următoare începând de la lance: albastru ca pacientul care se asfixiază, galben ca unul căruia nu i-a schimbat nimeni plosca, roşu ca sângele pe care nu i-l opreşte nimeni.

(2) Ziua naţională a României este ziua de naştere a lui Traian Băsescu.

(3) Imnul naţional al României este “Puşca şi cureaua lată”.

Articolul 13. Limba oficială

În România, limba oficială este limba română, mânca-ţi-aş.

Articolul 14. Capitala

Capitala României este municipiul Bucureşti.

Titlul II – Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale

Capitolul I – Dispoziţii comune

Articolul 15. Universalitatea

Cetăţenii beneficiază de dreptul de a-l venera pe Traian Băsescu şi pe persoanele agreate de acesta.

Articolul 16. Egalitatea în drepturi

(1) Cetăţenii Emil Boc, Elena Udrea, Adriean Videanu, Radu Berceanu sunt egali în faţa lui Traian Băsescu.

(2) Funcţiile şi demnităţile publice, civile sau militare, pot fi ocupate, în condiţiile legii, de persoanele alese în acest scop de Traian Băsescu, la recomandarea Partidului Democrat Liberal.

Articolele 17 – 20

Abrogate.

Articolul 21. Accesul liber la justiţie

(1) Orice persoană se poate adresa justiţiei pentru apărarea drepturilor, a libertăţilor şi a intereselor sale legitime.

(2) Justiţia nu va lua nici o măsură pentru satisfacerea unor astfel de cereri. În cazuri excepţionale, după scurgerea unei perioade de tergiversare de 15 – 20 de ani, se pot îngădui rezolvări ale unor cazuri în spiritul dreptăţii, dacă petentul se mai află în viaţă.

Capitolul II – Drepturile şi libertăţile fundamentale

Articolele 22 – 28

Abrogate.

Articolul 29

Libertatea gândirii şi a opiniilor favorabile Preşedintelui şi camarilei acestuia, precum şi libertatea credinţei creştin-ortodoxe nu pot fi îngrădite sub nici o formă. Nimeni nu poate fi constrâns să adopte o opinie critică faţă de preşedintele Traian Băsescu ori faţă de Patriarhul BOR.

Articolul 30. Libertatea de exprimare

Libertatea de exprimare a gândurilor de mulţumire faţă de părintele naţiunii, Traian Băsescu, ca şi a oricăror ode adresate acestuia este inviolabilă.

Articolul 31. Dreptul la informaţie

Dreptul persoanei de a avea acces la orice manipulare, diversiune sau intoxicare lansată de Preşedinte nu poate fi îngrădit.

Articolul 32. Dreptul la învăţătură

Abrogat.

Articolul 33. Accesul la cultură

Abrogat.

Articolul 34. Dreptul la ocrotirea sănătăţii

Abrogat.

Articolul 35. Dreptul la mediu sănătos

Abrogat.

Articolul 36. Dreptul de vot

(1) Cetăţenii au drept de vot de la vârsta de 18 ani, împliniţi până în ziua alegerilor inclusiv.

(2) Se recomandă cetăţenilor să voteze, ori de câte ori au ocazia, candidaţii Partidului Democrat Liberal.

Articolul 37. Dreptul de a fi ales

Au dreptul de a fi aleşi cetăţenii cu drept de vot care îndeplinesc condiţiile prevăzute de jocurile de culise din Partidul Democrat Liberal.

Articolul 38. Dreptul de a fi ales în Parlamentul European

În condiţiile aderării României la Uniunea Europeană, Elena Basescu, Gigi Becali şi în mod excepţional alte persoane, au dreptul de a alege şi de a fi aleşi în Parlamentul European.

Articolul 39. Libertatea întrunirilor

Mitingurile, demonstraţiile, procesiunile sau orice alte întruniri sunt libere, căci tot nu servesc la nimic.

Articolul 40. Dreptul de asociere

(1) Cetăţenii se pot asocia liber în partide politice, în sindicate, în patronate şi în alte forme de asociere.

(2) Partidele sau organizaţiile care se dovedesc a aduce atingere intereselor Partidului Democrat Liberal sunt neconstituţionale.

Articolul 41. Munca şi protecţia socială a muncii

Dreptul la şomaj este garantat prin lege. Plata unui ajutor de şomaj este un privilegiu care va fi acordat de la caz la caz, iar cuantumul acestuia va fi nesemnificativ.

Articolele 42 – 46

Abrogate.

Articolul 47. Nivelul de trai

(1) Statul este obligat să ia măsuri de subminare a economiei de natură să asigure cetăţenilor un nivel de trai cât mai mizerabil cu putinţă.

(2) Dreptul la pensie, la concediu de maternitate plătit, la asistenţă medicală în unităţile sanitare de stat, la ajutor de şomaj şi la alte forme de asigurări sociale publice sau private prevăzute de lege este facultativ şi nerecomandat.

Articolele 48 – 53

Abrogate.

Capitolul III – Îndatoririle fundamentale

Articolul 54. Fidelitatea faţă de Traian Băsescu

Fidelitatea faţă de Traian Băsescu este sacră.

Articolele 55 – 57

Abrogate.

Capitolul IV – Avocatul Poporului

Abrogat.

Titlul III – Autorităţile publice

Capitolul I. Parlamentul

Secţiunea 1. Organizare şi funcţionare

Articolul 61. Rolul şi structura

Parlamentul este organul reprezentativ suprem al Partidului Democrat Liberal.

Articolele 62 – 79

Abrogate.

Capitolul II – Preşedintele României

Articolul 80. Rolul Preşedintelui

(1) Preşedintele României reprezintă interesele sale şi ale camarilei sale.

(2) Preşedintele României veghează la respectarea intereselor economice şi de altă natură ale camarilei sale.

Articolul 81. Alegerea Preşedintelui

Preşedintele României este ales în persoana lui Traian Băsescu.

Articolele 82 – 84

Abrogate.

Articolul 85. Numirea Guvernului

Preşedintele României îl desemnează pe Emil Boc în calitatea de prim-ministru.

Articolele 86 – 93

Abrogate.

Articolul 94. Alte atribuţii

Preşedintele României îndeplineşte şi oricare alte atribuţii.

Articolele 95 – 101

Abrogate.

Capitolul III – Guvernul

Articolul 102. Rolul şi structura

Guvernul este alcătuit din prim-ministrul Emil Boc, miniştri şi alţi membri ai camarilei.

Articolul 103. Investitura

Preşedintele României îl desemnează pe Emil Boc pentru funcţia de prim-ministru, în urma consultării Partidului Democrat Liberal.

Articolele 104 – 106

Abrogate.

Articolul 107. Primul-ministru

Primul-ministru Emil Boc răspunde la apelurile telefonice primite de la preşedintele Traian Băsescu.

Articolul 108. Actele Guvernului

Guvernul adoptă hotărâri şi ordonanţe, în conformitate cu indicaţiile primite de la preşedintele Traian Băsescu.

Articolele 109 – 110

Abrogate.

Capitolul IV – Raporturile Parlamentului cu Guvernul

Abrogat.

Capitolul V – Administraţia publică

Secţiunea 1 – Administraţia publică centrală de specialitate

Articolul 116. Structura

Ministerele se organizează numai în subordinea camarilei prezidenţiale.

Articolele 117 – 120

Abrogate.

Articolul 121. Autorităţi comunale şi orăşeneşti

Autorităţile administraţiei publice, prin care se realizează autonomia locală în comune şi în oraşe, sunt consiliile locale formate din persoanele desemnate de Partidul Democrat Liberal.

Articolul 122. Consiliul judeţean

Consiliul judeţean este autoritatea administraţiei publice pentru coordonarea activităţii consiliilor comunale şi orăşeneşti, în vederea realizării intereselor Partidul Democrat Liberal.

Articolul 123.

Abrogat.

Capitolul VI. Autoritatea judecătorească

Abrogat.

Titlul IV – Economia şi finanţele publice

Articolul 135. Economia

Economia României este economie de cumetrie.

Articolele 136 – 138

Abrogate.

Articolul 139. Impozite, taxe şi alte contribuţii

Impozitele, taxele şi orice alte venituri ale bugetului de stat şi ale bugetului asigurărilor sociale de stat se obţin prin spolierea cetăţenilor.

Articolele 140 – 141

Abrogate.

Titlul V – Curtea Constituţională

Abrogat.

Titlul VI – Integrarea euroatlantică

Articolul 148. Integrarea în Uniunea Europeană

Da.

Articolul 149. Aderarea la Tratatul Atlanticului de Nord

Da.

Titlul VII – Revizuirea Constituţiei

Abrogat.

Titlul VIII – Dispoziţii finale şi tranzitorii

Articolul 153

Ciocul mic şi joc de glezne.

Acest text circulă de mai multă vreme pe Internet şi a fost publicat şi de o serie de ziare online. Eu l-am găsit sub formă de comentariu la un articol de pe un cotidian online şi mi s-a părut deosebit de amuzant şi veridic în acelaşi timp. 🙂

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

CommentLuv badge