Tag Archives: liberul arbitru

Liberul arbitru în viziunea doctrinei Kabbalah

Străvechea ştiinţă iudaică numită Cabala (Kabbalah) stă la baza multor aspecte ale culturii occidentale şi a influenţat o mare parte a ştiinţelor ezoterice din ultimele secole. Într-o serie de filmuleţe de pe Youtube sunt explicate conceptele şi principiile acestei învăţături. În cazul de faţă este vorba de liberul arbitru sau voinţa individuală. Conform Cabalei voinţa… Read More »